Category: Chakras

1. – 7. Chakra: Überblick und Yogastunde

Das Sakral-Chakra

Das Sakral-Chakra

2. Chakra – auch Savadhisthana Chakra, Kreuzzentrum

Das Wurzel-Chakra

Das Wurzel-Chakra

1. Chakra – auch Muladhara, Basis Chakra, Steißzentrum